Censorinstitutionen

Censorinstitutionens fremtidige organisering


Som afslutning på min uddannelse i Public Governance (MPG) udarbejdede jeg i 2019 et masterprojekt om censorinstitutionens fremtidige organisering.


Undersøgelsen - der fik titlen "Som disse examina ere af største vigtighed ... ". Undersøgelse af en ny organisatorisk forandring og indretning af censorinstitutionen - tager afsæt i censorinstitutionens mere end 230 år lange historie og de senere årtiers undersøgelser af og anbefalinger til den organisatoriske indretning af censorinstitutionen.


På baggrund af den historiske gennemgang overvejes Censorudvalgets anbefalinger fra 2017 gennem primært Michael H. Moores teoretiske ramme for undersøgelse af offentlig værdi (public value).


I konlusionen anføres anbefalinger for den fremtidige organisering, som skal tage højde for, at censorinstitutionens er en af institutionerne uafhængig offentlig myndighed under Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Nærværende udgave af masterprojektet er let versioneret i forhold til eksamensprojektet. Bl.a. er den historiske gennemgang udvidet, og to afsnit er fjernet, da de alene havde et eksamensteknisk sigte og dermed ikke har betydning for substansen i projektet. Endelig er der foretaget enkelte rettelser af teksten, hvor småfejl er konstateret.

Censorudvalget


På baggrund af Kvalitetsudvalgets anbefalinger fra 2015 blev Censorudvalget nedsat med Martin Teilmann som formand for at gennemlyse den nuværende censorordning og komme med anbefalinger til evt. ændringer. Læs mere om Censorudvalget, kommisoriet og deres anbefalinger på ufm.dk.